Główną podstawą do odliczania podatku VAT naliczonego jest przedstawienie faktury VAT. Dodatkowo taka faktura musi być prawidłowo sporządzona i musi spełniać wszelakie wymogi formalne, tak aby mogła być uznana za dokument dający prawo do odliczenia podatku VAT jaki z niej wynika.

Przepisy określają więc wprost, że samo posiadanie faktury VAT nie jest wystarczające, aby dokonać odliczenia VAT. Co więcej polski ustawodawca określił wprost przypadki, w których pomimo posiadania faktury podatnik nie może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego.

Głównymi czynnikami powodującymi utratę takiego prawa są błędy formalne faktur. Przypadki te są wymienione w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. Stosuje się go do faktur, faktur korygujących, dokumentów celnych i ich duplikatów i mówi on, że:

  • nie uprawniają przedsiębiorcy do odliczenia VAT naliczonego faktury gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą operację gospodarczą. Jednak czy w takim przypadku podatnik całkowicie traci prawo do odliczenia VAT? Nie – podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT z pierwotnej, właściwej faktury. Należy zaznaczyć, że faktura musi być wystawiona w prawidłowy sposób i spełniać wszelkie wymogi formalne.
  • gdy faktury są wystawione przez nieistniejący podmiot – takie faktury nie dają podatnikom prawa do odliczania podatku naliczonego
  • gdy faktury dokumentują transakcje niepodlegające opodatkowaniu – tutaj należy zwrócić uwagę, że obowiązkiem wystawiającego fakturę jest zastosowanie prawidłowych stawek VAT a w sytuacji gdy zostaną one błędnie zastosowane nabywca nie ma prawa do odliczenia z takiej faktury podatku naliczonego i to na nabywcy ciąży obowiązek potwierdzenia czy zastosowana stawka jest prawidłowa
  • gdy faktury dokumentują transakcje niezgodne z rzeczywistością – czyli na przykład jest wykazana większą ilość sprzedanego towaru niż w rzeczywistości – i tutaj pozwala się odliczać podatek naliczony ale tylko to takiej wysokości jaka w rzeczywistości została nabyta
  • gdy faktury wystawiane przez nabywcę nie zostaną potwierdzone przez sprzedawcę – obligatoryjnie obowiązuje zakaz odliczania podatku naliczonego
  • w przypadku odliczania podatku VAT od kosztów eksploatacji związanych z samochodem firmowym – nie wolno odliczać podatku naliczonego od takich kosztów gdy podatnik miał nieprawidłowe potwierdzenie badania z okręgowej stacji diagnostycznej które to fałszywie potwierdziło że pojazd spełnia wymagane prawem warunki.

Jak widać katalog czynności które wykluczają odliczenie podatku VAT naliczonego jest dosyć szeroki i to w interesie nabywcy leży aby taki przypadek nie wystąpił – tylko jeśli żadna przesłanka z powyższych nie wystąpiła jest możliwe odliczenie podatku VAT naliczonego a co za tym idzie mniejsza wpłata do US podatku należnego. Jeśli nie jesteśmy pewni jak dobrze rozliczać VAT to warto skorzystać z usług wyspecjalizowanego biura rachunkowego, które wcale nie muszą być drogie (przykładowy cennik usług biura rachunkowego tutaj).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here