Aby reklama telewizyjna była skuteczna, niezbędne jest stworzenie profesjonalnego spotu reklamowego. Przy jego produkcji należy uwzględnić podstawowe warunki, które powinien spełniać dobry spot reklamowy.

Praca nad spotem reklamowym wymaga skoncentrowania się na kilku istotnych elementach, jak opracowanie koncepcji reklamy, sporządzenie scenariusza reklamy telewizyjnej, wybór jej producenta oraz wybór osób, które będą występowały w spocie reklamowym.

Pierwszym, najważniejszym krokiem przy produkcji spotu reklamowego, staje się opracowanie koncepcji reklamy. Warto myśleć tu w kategoriach obrazu, zaś najczęściej powtarzającym się błędem jest rozpoczynanie pracy nad reklamą telewizyjną od układania teksu. Najpierw trzeba opracować takie szczegóły, jak obrazy, wykonywane w reklamie ruchy oraz zastosowane kolory. Dopiero po opracowaniu wszystkich elementów tworzących wizualną część reklamy można przystąpić do pracy nad tekstem. Reklama telewizyjna ma bowiem tę specyficzną cechę, że słowa stanowią w niej tylko czynnik wspierający obraz.

Spot reklamowy powinien wyróżniać się prostym i zrozumiałym tekstem. Powinny zostać w nim podkreślone najważniejsze korzyści wynikające z kupna danego produktu lub też ze skorzystania z oferowanej odbiorcom reklamy usługi. Warto skoncentrować się tu na jednej, najważniejszej korzyści. Dobrze, gdy w reklamie zwraca się bezpośrednio do odbiorcy.
Każdy spot reklamowy musi powstawać na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza. Warto wcześniej rozrysować taki scenariusz w formie komiksu – tak czyni się w większości działających na rynku agencji reklamowych. Rozrysowany scenariusz pozwala na stosunkowo wczesne wychwycenie wszystkich mankamentów pojawiających się w spocie i ich wyeliminowanie.

Praca nad spotem reklamowym wymaga również wyboru odpowiedniego producenta reklamy. Można to zadanie zlecić albo stacji telewizyjnej, albo zatrudnić do tego zadania niezależną firmę. Nie brak obecnie na rynku firm, które zajmują się tylko i wyłącznie produkcją spotów reklamowych, zatem wybór jest spory. Zazwyczaj tańszym rozwiązaniem są stacje telewizyjne, jednak ich podejście do reklamodawców bywa dość skomplikowane. Zazwyczaj nad produkcją reklamy pracuje się tam bez większego zaangażowania. Niezależny producent jest wprawdzie droższy, jednak można tu liczyć na bardzo dobre efekty pracy.

Kolejna sprawa wiążąca się z produkcją spotu reklamowego dotyczy osób, które będą pojawiały się w reklamie. Podstawa to odpowiedni lektor oraz aktorzy, którzy mają zagrać w reklamie i zaprezentować produkt lub usługę. Można tu skorzystać z pomocy aktorów, modelek, często w spotach reklamowych pojawiają się jako aktorzy zwykli ludzie, wyłonieni do udziału w reklamie w drodze castingu. Często zdarza się, że osoba zlecająca wyprodukowanie spotu reklamowego sama w nim występuje, co w pewnych sytuacjach może być naprawdę dobrym rozwiązaniem.