Rynek Forex jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Do niedawna był to rynek dominujący. Przeważały na nim działania instytucji finansowych, korporacji, banków centralnych, funduszy hedge oraz bogatych jednostek. Internet przyczynił się do powstania i rozwoju tego rynku walutowego. Wystarczy kliknięcie myszką i już można prowadzić transakcje walutowe, niezależnie od tego gdzie przebywa się w danej chwili. Wahania dzienne są niewielkie, wynoszą około 1 procenta dziennie. To czyni ten rynek rozwojowym, dźwignia finansowa może wynosić aż 250:1. Wyższa dźwignia finansowa może być wyjątkowo ryzykowna, ale doświadczeni brokerzy są gotowi na podniesienie tej dźwigni.

 
Wyjątkowa płynność oraz dostępność dźwigni pomagają w rozwoju rynku i czynią go idealnym miejscem dla wielu handlowców. Pozycje mogą być otwierane i zamykane w czasie kilku minut lub utrzymywane przez kilka miesięcy. Ceny walut mogą być zmieniane, a banki centralne mogą regulować ceny zgodnie z własną wolą. Rynek Forex zapewnia wiele możliwości inwestorom. Jednakże, aby osiągnąć sukces trzeba zrozumieć zasady rządzące rynkiem Forex. Inwestor Forex powinien poznać zasady inwestowania, historię tego rynku, kluczowe koncepcje niezbędne do zrozumienia rynku Forex oraz udziału w nim. Dopiero po zdobyciu takiej wiedzy i ćwiczeniu jej w praktyce można zostać profesjonalnym inwestorem Forex. Zachęcamy do nauki zarabiania na rynku Forex za pośrednictwem menora Forex – Vladimira Ribakova.