Bez wątpienia każdy z nas miał, ma, lub dopiero będzie miał do czynienia w swoim życiu ze zjawiskiem bezrobocia – sytuacją, w której nie mamy pracy – sytuacją która na dłuższą metę przynosi szereg negatywnych konsekwencji. Choć pieniądze szczęścia nie dają to jednak w dzisiejszym kapitalistycznym świecie trudno jest bez nich żyć.

Dlatego tak ważna w życiu każdego człowieka jest praca – aby ją zdobyć niejednokrotnie trzeba się sporo namęczyć, przejrzeć dziesiątki ogłoszeń, odpowiedzieć na kilkanaście z nich nim wreszcie uda się zyskać przychylność choć jednego pracodawcy, gotowego nas zatrudnić . Co zrobić by nie popaść na dłużej w bezrobocie? Przede wszystkim będąc bezrobotnym nie można pozostać jednocześnie biernym – cały czas trzeba szukać możliwości znalezienia pracy, cały czas przeglądać setki ofert, zarówno w gazetach, Internecie, jak i na tablicy ogłoszeniowej w lokalnym Urzędzie Pracy.

Bierność jest tutaj ostatnią rzeczą na jaką możemy sobie pozwolić, jeśli chcemy naprawdę wyjść z kryzysu w jaki wpędziło nas bezrobocie musimy sami w sobie się przemóc aby się z niego wydostać…