Każdy pracodawca chcący zatrudnić pracownika na dane stanowisko kieruje się bez wątpienia dobrem swojej firmy i tym, aby wybór jakiego dokona był najlepszy z możliwych. Aby ten cel osiągnąć informacja w wolnym etacie jest podawana do publicznej wiadomości (np. poprzez Urząd Pracy, czy też serwisy ogłoszeniowe) tak aby zainteresowane osoby mogły zgłaszać swoje kandydatury nadsyłając CV (curicculum vitae – z łac. życiorys) oraz list motywacyjny będący potwierdzeniem chęci podjęcia zatrudnienia.

Taki system rekrutacji nowego pracownika pozwala pracodawcy ograniczyć do minimum ryzyko błędnej decyzji zwiększając sobie możliwość wyboru najlepszego kandydata spośród nadesłanych aplikacji. Najważniejszym dokumentem jaki pracodawcy biorą pod uwagę przy ocenie poszczególnych kandydatur jest oczywiście CV, bowiem stanowi ono uporządkowany zbiór faktów przedstawiających przebieg dotychczasowej kariery zawodowej potencjalnego pracownika, dzięki czemu łatwo jest ocenić jego „potencjał” oraz po prostu to czy się sprawdzi na danym stanowisku.

Mniejszą wagę ma tutaj list motywacyjny, który raczej sam z siebie nie stanowi odpowiednio mocnego argumentu „za lub przeciw” bowiem nie opera się na faktach, a jedynie na zapewnieniach. Rekrutacja okiem pracodawcy to w gruncie rzeczy konkurs życiorysów, spośród których wybierany jest ten najlepszy.